Vårsopptur

Søndag 3. juni arrangerer vi vårsopptur på Stavsengan i Melhus i samarbeid med Norsk botanisk forening, Trøndelagsavdelingen.

Det vil bli en kombinert artsregistreringstur og åpen sopptur i en spennende flommarkskog. Vi oppfordrer spesielt personer med interesse og kunnskap på fugler, lav, moser osv. til å delta for å få et godt totalbilde over det biologiske mangfoldet, da denne turen blir en oppfølging etter kartleggingsturen i februar.

Turen er gratis og passer både for de som ønsker å lete etter matsopp og spiselige vekster, og for de som ønsker å være med på å registrere mangfoldet av sopp i en spennende naturtype samtidig som man lærer nye arter.  Turlederne vil  ta med eksemplarer av forskjellige arter som vokser om våren for demonstrasjon til de som ønsker å lære, og vi regner med det også kan være gode muligheter for å finne både morkler og vårfagerhatt på turen, samt strutseving og andre spiselige grønne vekster.  Turlederne har kompetanse på både sopp og karplanter.

Oppmøte kl. 14.00, varighet ca 3-4 timer. Det er begrenset med parkeringsplass ved gården, så oppmøtested er Melhustorget kl. 14.00. Vi vil der avtale samkjøring bort til gården. Ta med matpakke og termos, vi tar felles matpause i det fri. Det må forventes litt ulendt terreng og litt klyving i kratt og skrenter.

Spørsmål? Ta kontakt med Jim-Andre Stene – jim@tsnf.no – 922 55 213