Turer

TSNF arrangerer hvert år flere forskjellige turer. Noen arrangement er forbeholdt kun medlemmer, mens andre er åpne for alle. Trøndelagsavdelinga av Norsk Botanisk Forening har også turer.

Vi har tradisjon med onsdagsturer i soppsesongen. Alle disse turene inkluderer soppkontroll i tillegg.

I 2018 har vi i tillegg planlagt å utvide turtilbudet, og vil arrangere torsdagsturer på våren med fokus på grønne vekster i hage, strand og eng.

Gjennomførte turer i 2018
18. februar: Vintersopptur (se video nedenfor)
12.-13. mai: Ramsløktur til Todalen
24. mai: Grønttur i Ringve botaniske hage
31. mai: Grønttur på Charlottenlund
3. juni: Vårsopptur
7. juni: Grønttur på Vikhammer
15. august: Tjønnstuggu på Ranheim kl. 18.00 – 20.00
22. august: Giftskogen på Tiller kl. 18.00 – 20.00
22. august: Oppdal videregående skole kl. 18.00 – 21.00
22. august: Tomlingen i Rissa kl. 18.00 – 20.00
29. august: Ferista på Sverresborg kl. 18.00 – 20.00
5. september: Granåsen kl. 18.00 – 20.00
5. september: Oppdal videregående skole kl. 18.00 – 20.00
5. september: Åfjord – oppmøte i Norddalen kl. 18.00 – 20.00
12. september: Oppdal videregående skole kl. 18.00 – 21.00
12. september: Bekken på Estenstad kl. 18.00 – 20.00
19. september: Skogly på Heimdal kl. 18.00 – 20.00
19. september: Oppdal videregående skole kl. 18.00 – 21.00
22. september: Tørrem tursti i Bjugn kl. 12.00 – 15.00

 

Vintersopptur langs Gaula