TSNF arrangerer hvert år flere forskjellige turer. Noen arrangement er forbeholdt kun medlemmer, mens andre er åpne for alle. Trøndelagsavdelinga av Norsk Botanisk Forening har også turer.

Vi har tradisjon med onsdagsturer i soppsesongen. Alle disse turene inkluderer soppkontroll i tillegg. I tillegg til disse arrangerer vi også som regel vintersopptur og vårsopptur.

I 2018 utvidet vi turtilbudet ytterligere, og arrangerer nå i tillegg torsdagsturer på våren med fokus på grønne vekster i hage, strand og eng.

Sjekk kalenderen for å finne ut når og hvor du kan bli med oss på tur!