Styret består av:

Leder: Edel Humstad – edel@tsnf.no
Nestleder: Magnar Strand Olsen
Kasserer: Eva Marie Bestvold
Sekretær: Maria Carmen Myhre-Gomez Hegge
Styremedlem: Sissel Svenning
Varamedlemmer: Jim-Andre Stene og Anna Baadsvik

Kartleggingskomiteleder: Magnar Strand Olsen
Soppsakkyndigansvarlig: Jim-Andre Stene

Pressekontakt: Jim-Andre Stene – jim@tsnf.no / 922 55 213

Vedtekter Trondheim sopp- og nyttevekstforening

 Økonomisk styringsdokument

 Honorarskjema

 Reiseregning TSNF

 Honorarskjema

 Reiseregning TSNF