Kurs i kartlegging og artsregistrering

Kurset arrangeres av Norsk Botanisk Forening -Trøndelagsavdelingen i samarbeid med Sabima og Trondheim Sopp- og Nyttevekstforening på Ringve botaniske hage.

Sted: Ringve botaniske, administrasjonsbygget Lade alle 58. Kjør inn til venstre inngangen etter oppgangen til Ringve botaniske hage. (Fra retning Ladetorget) Parker ved drivhuset/administrasjonsbygget. Kurset holdes der.

Kurset er et lavterskeltilbud til de som ennå ikke har kommet i gang med å legge inn data i Artsobservasjoner, men skal også passe for de som trenger repetisjon og litt mer kunnskap om mulighetene. Formålet med kurset er å få flere til å legge inn data og informasjon i Artsobservasjoner, og til å bruke den informasjonen som ligger i Artskart og Naturbase.

Utstyrsliste:
– GPS om du har. Alternativt GpsApp på smarttelefon. Kan hjelpe til med tips her på kurset.
– Fotoapparat eller mobilkamera.
– Notatsaker i felt. Blyant/penn og en liten skrivebok.
– Matpakke/kaffe.

Program:
Lørdag 5. mai 10:00- 18:00 (Kursleder Kristoffer Bøhn, Sabima)
Vi starter med en økt inne der vi ser på:
– Hvordan søke og finne informasjon i Artskart og Naturbase
– Hvordan kartlegge, ta belegg/bilder, og legge inn data og informasjon i Artsobservasjoner.
– lunsj og en økt ute for å kartlegge og samle informasjon.
– avslutter inne med å legge inn arter og informasjon i Artsobs.

Søndag 6. mai 10:00-16:00 (Kursleder Jim Andre Stene, Trondheim sopp- og nyttevekstforening)
Vi starter med en økt inne med repetisjon av:
– Artsobservasjoner, med diskusjon og spørsmål på grunnlag av erfaringer fra dagen før
– lunsj og kartlegging ute
– vi avslutter inne med innlegging av data og oppsummering. Tar høyde for å kartlegge Fagerheim som er nærliggende til kursstedet
Søndag har de som ønsker det også mulighet til å starte dagen på kurs i artsbestemmelse av humler og dagsommerfugler på NINA-huset (Gløshaugen), som Sabima og NINA har ansvar for. Kurset varer fra 10:15 – ca 11:15. Ta kontakt med Kristoffer Bøhn for mer informasjon om dette (kristoffer.bohn@sabima.no, tlf 976 19 211)

Maks 15 plasser! Påmelding: https://www.deltager.no/kurs_i_kartlegging_og_registrering_av_arter

Deltagerne anbefales å registrere bruker på Artsobservasjoner i forkant av kurset. Følg denne linken: https://artsobservasjoner.no/Home/GetStarted