Botanisk kunnskap om grønne ville vekster

Dette er et omfattende kurs beregnet på de av våre medlemmer som ønsker å bli turledere/kursledere (men dette er ikke et krav for å ta kurset). Se kursplan.

Krav til forkunnskaper: grunnkurset ‘Mat av vårens ville vekster’ eller tilsvarende.
Botaniker Hanne Edvardsen og Ingerid Angell Pettersen fra Trøndelagsavdelinga av Norsk botanisk forening er faglige ledere.
Ta med papir og skrivesaker, flora, andre nyttevekstbøker og en håndlupe hvis du har.

Sted: Ringve botaniske hage, administrasjonsbygget. Se kart.

Dato og tid:
Tirsdag 15. mai kl. 18.00 – 22.00
Tirsdag 22. mai kl. 18.00 – 22.00
Lørdag 26. mai kl 09.00 – 16.00 ved Nidelva, oppmøte ved Nedre Leirfoss P-plassen.
Tirsdag 29. mai kl. 18.00 – 22.00
Tirsdag 5. juni kl. 18.00 – 22.00
Lørdag 9. juni kl. 09.00 – 16.00 Ekskursjon med strand og strandvegetasjon. Høvelig strandlokalitet avtales med kursdeltagerne.
Grunnet den seine våren i år må deler av kurset foregå på høsten, hvor vi da tar for oss tradisjon og giftplanter. Nærmere tidspunkt  for dette avtales med kursdeltagerne.

Vi oppfordrer også alle deltagere til å bli med på ramsløktur til Todalen og Svinviks arboret 12.-13. mai!) Her vil vi også se på andre nyttevekster.

Pris: kr 1400,- inkl. kurshefte. Klikk for påmelding. Du blir registrert som deltaker når avgiften er betalt. Ved avmelding senest to uker før kursstart blir kursavgiften tilbakebetalt.

Spørsmål? Kontakt Hanne Edvardsen, tlf. 48050234 eller hanne.edv.54@gmail.com