Kurs

Vi arrangerer hvert år flere forskjellige kurs. Noen kurs er forbeholdt kun medlemmer, mens andre er åpne for alle.

Kommende kurstilbud i 2018:

Kurs-på-tur Trondheim 26. august
Kurs-på-tur Trondheim 2. september
Kurs-på-tur Trondheim 9. september
Kurs-på-tur Åfjord 15. september
Kurs-på-tur Rissa 16. september
Grunnkurs sopp Trondheim 14. – 16. september
Grunnkurs sopp Oppdal 14. – 16. september
Soppkurs for viderekomne 14. – 15. september og 5. – 6. oktober
Kurvfletting med pil 28. – 30. september

 

Gjennomførte kurs i 2018:
Kurs-på-tur Oppdal 19. august
Soppfargekurs
Kurs i kartlegging og artsregistrering
Tang- og tarekurs
Botanisk kunnskap om grønne ville vekster