Styret i Trondheim sopp- og nyttevekstforening består av:

Magnar Strand Olsen

Eva Marie Bestvold

Maria Hegge

Sissel Svenning

Varamedlemmer:

Jim-Andre Stene

Anna Baadsvik