Styret i Trondheim sopp- og nyttevekstforening består av:

Leder:
Hanne Edvardsen, e-post: hanne.edv54@gmail.com – tlf. 480 50 234

Nestleder:
Lene Grove: e-post: lgrove@frisurf.no – tlf. 991 52 639

Kasserer:
Turid Rustad, e-post: turid.rustad@ntnu.no – tlf. 913 73 344  

Sekretær:
Edel Humstad, e-post: edel@tsnf.no – tlf 918 13 781

Styremedlem:
Jim-Andre Stene, e-post: jim@tsnf.no – tlf 922 55 213

Varamedlemmer:
Eva Bestvold og Jan Erik Kofoed