Trondheim sopp- og nyttevekstforening arrangerer hvert år flere forskjellige kurs, turer og soppkontroller. Alle våre arrangement annonseres i vår Facebook-gruppe og via nyhetsbrev, så sørg for å være medlem eller abonnent for å få tilsendt informasjon og tilbud.

Vi er en medlemsforening til Norges sopp- og nyttevekstforbund. Medlemsforeningen skal virke for å øke bruk av og kunnskap om sopp og nyttevekster blant medlemmene og i samfunnet, samt bidra til at kunnskap om deres kulinariske og medisinske verdier gjøres kjent. Som medlem blir du del av et aktivt nettverk som deler de samme interessene som deg. I tillegg får du også tilsendt medlemsblad fire ganger i året, prioritet og medlemspris på lokale arrangement, rabatt på bøker, plakater og andre produkter, og invitasjon til nasjonale arrangementer.

Soppkontroll

Soppkontroll holdes hver søndag i soppsesongen på Granåsen og ved Bekken. I tillegg holder vi soppkontroll i distriktene i nærheten av Trondheim.
Les mer...

Kurs og foredrag

Vi holder en hel mengde kurs og foredrag gjennom året innen forskjellige tema og for forskjellige kunnskapsnivå.
Les mer...

Turer

Vi holder offentlige turer både med sopp og nyttevekster. Soppturene er inkludert soppkontroll i tillegg.
Les mer...

Mange av våre medlemmer driver aktivt med kartlegging av sopp og nyttevekster, og registrerer sine funn på Artsobservasjoner.

Dette gjelder særlig TSNFs soppsakkyndige, bedre kjent som “Musserongligaen”. Soppsakkyndige i Trondheim har et aktivt og inkluderende miljø som har møter hver mandag i soppsesongen, og utover dette også drar på kartleggingsturer og etterutdanningskurs sammen med jevne mellomrom.